Jak mít správně připravené logo,
ale i obrázky pro tisk letáků
nebo pro potisk reklamních předmětu.

Při zpracování Vaši zakázky pro potisk reklamních předmětů nebo tisku např. kalendářů, letáků, závisí výsledná kvalita a rychlost zakázky na tom, jaké nám dodáte tiskové podklady. Konkrétně logo, fotky a texty. Problémy s tiskovými daty řešíme  až u 70 % objednávek.

Máte logo v barvách CMYK nebo v RGB? Je logo v křivkách nebo v rastrů? A máte logo poslat v jpg nebo pdf?

Překontrolujeme Vám LOGO ZDARMA!!

aby Vám grafické studia, tiskárny a výrobci reklamy logo správně vytiskly, vyřezali z fólie atd.

Jaký je rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou

Rozdíl mezi vektorovou grafikou (logo, symbol v programu např. Corel, Illustrator) a rastrovou grafikou (fotka např. jpg) je v tom, že když zvětšujete vektorovou grafiku tak se kvalita grafiky nemění a je pořád kvalitní pro tisk neboli pro jakékoliv zpracování. Ale to neplatí pro rastrovou grafiku (fotky), která se při

zvětšování zhoršuje (rozlišení se zmenšuje), až se fotografie nedá tisknout neboli je rozostřená a nekvalitní (je vidět rastr). Správně vytvořené logo by mělo být vypracované ve vektorovém grafickém programu (první návrhy můžou být kreslené, ale finální logo už by mělo být zpracované v počítači).

Důležité je, aby logo, symbol nebo obrázek, např. produktu v logu byl v křivkách a písmo (název, slogan pokud je součástí loga) rozkřivkované. Logo nesmí být zpracované jako fotka v rastru. (logo jako fotka může být jako varianta pro webové stránky).

Příklad

Rastrová grafika– fotografie

Fotka je vytvořená z bodu (rastr), bod má např 0,2 mm a pří zvětšování fotky 3x se zároveň bod také zvětší 3x na 0,6 mm a to už vidíte na fotce a máte pocit, že je fotka neostrá, celá se tak nějak rozsype.

 

1. obr.: velikost 1:1, 100% 300 DPI
2. obr.: zvětšený na 3:1, 300% 100 DPI

 

 

Vektorová grafika – symbol, logo

Vektorová grafika nemá rozlišení (rastr), je vytvořená pomocí přímek, křivek, trojúhelníků, čtverců, kružnic atd. Protože se může jakkoliv zvětšovat, zmenšovat a neztrácí kvalitu pro tisk.

 

1. obr.: velikost 1:1, 100%
2. obr.: zvětšený na 3:1, 300%

Vytvoříme Vám logomanuál, kde bude přesná technická specifikace loga, písma a barevnost.
Dále povolené varianty loga a jeho použití.

Nedostatky při vektorovém zpracování
Vektorové zpracování loga grafici, autoři většinou dodržuji. Nakreslí logo tužkou, naskenuji, převedou do křivek a zpracují do finální podoby nebo rovnou vytvoří v počítači. Výsledné logo je tedy v křivkách, potud je vše v pořádku.
Ale častá chyba grafika je, že pří finálním zpracování logo tak zvaně nepročistí, nespojí pomocné tvary v logu, nepřevede tloušťku linek do tvarů, písmo nepřevede do křivek. Ve výsledku se tváři logo v pořádku, ale při dalším zpracování loga např.

potisk reklamních předmětu se chyby projeví. Výše uvedené chyby znehodnocuji logo a při jeho následném zpracování jiným grafikem (zvětšování nebo zmenšování loga, výroba řezané reklamy z fólie) se nedostatky ukážou. Viz ukázky níže.

Chyba nespojení objektu v logu

Logo normálně vyobrazené. Vypadá, že je v pořádku.

Logo vyobrazené v drátovém zobrazení, kde se barevná výplň objektu zprůhlední, tloušťka obrysu se také nezobrazí. Zde se ukážou jednotlivé objekty z čeho je vytvořené logo. A tyto objekty nejsou korektně pospojované, aby ve finále byl jen jeden objekt např. oranžový objekt. Tato chyba vadí při výrobě řezané reklamy z folie, kde řezací nůž přístroje řeže podle obrysových línek. A jak vidíte výše je to špatně, protože se rozřeže např. oranžový objekt na více ploch.

Zde je vyobrazené logo v drátěném provedení, kde jsou opravené neboli pospojované stejné barevné plochy a tím pádem je jen jeden objekt, který se správně vyřeže z samolepící folie.

Chyba nastavení tloušťky linky

Symbol normalně vyobrazený. Vypadá, že je v pořádku.

Symbol vyobrazený v drátovém zobrazení.Všimněte si, že zmizelá šedá obrysová linka. To proto, že lince byla jen nastavená tloušťka např. 2 mm. Tento způsob nastavení není správný, Protože při zvětšování nebo zmenšování, si linka zachovává stejné nastavení tloušťky – zde 2 mm.

Zde vídíte co se děje s obrysovou linkou, když je nastavená tloušťka 2 mm. Zůstává při zmenšování nebo zvětšování stejná. A jak vidíte to je špatně.

 

Zde vidíte v drátěném zobrazení, jak má být správně vytvořená obrysová linka. Tloušťka linky musí byt převedena do obrysu tahu. Při tomto výsledném zpracování nehrozí zvětšováním nebo zmenšováním symbolu, že by linka byla pořád stejně silná. Naopak se proporčně zmenšuje nebo zvětšuje s celým symbolem viz vpravo.

Písmo (text v logu) např. NEMOCNICE, je třeba ve finálním návrhu rozkřivkovat. To proto, aby ho mohl kdokoliv otevřít na jiném počítači a nenahlásilo mu to, že písmo v logu není na počítači a nahradí ho jiným. A to je špatně, protože to bude určitě jiný druh písma.

Odběr

novinek:

Zavolejte nám na

+420

725 047 811

Máte zájem o nějaký produkt nebo službu?

Zavolejte na +420 725 047 811 nebo si domluvte s námi schůzku, rádi Vás uvidíme.

Scroll to Top