Písmo značky Scenario

Základní písmo

Logo Scenario barevné

PhrasticMedium
Výchozí font pro název scenario.
Použití pro krátké názvy a nadpisy.
Nesmí se použivat pro delší texty, články.

Vzhled zádkladního písma stáhnout písmo

Použité řezy písma:
Regulator

Doplňkové písmo

Logo Scenario barevné

Myriad Pro
Doplňkový font pro slogany, hesla, nadpisy a články.

Vzhled doplňkového písma stáhnout písmo

Použité řezy písma:
Regular, Italic,
Semibold, Semibold Italic,
Bold, Bold Italic

Nahradní písmo

Arial
Je nahradní písmo čistě univerzální. Tento font je na každém počítači a při jeho použití, se příjemci s největší pravděpodobností správně zobrazí.

Vzhled nahradního písma stáhnout písmo

Použité řezy písma:
Regulator, Italic,
Semibold, Semibold Italic,
Bold, Bold Italic

Definujte a použijte správně hlavní nebo doplňkové písmo pro nadpisy, články, emaily, web stránky, vizitky, letáky a venkovní reklamu. Používání stejného firemního písma ve všech tiskovinách a dalších mediích vytváří sjednocený vizuální styl společnosti.

Používání písem

Tabulka pro orientaci, kdy je vhodné použít hlavní, doplňkové nebo alternativní písmo. Uvedená pravidla vycházejí především z licenčních možností daných písem.

Použití písma Hlavní písmo Alternativní písmo Nahradní písmo
Nadpisy, názvy, krátké texty ANO NE NE
Dlouhé názvy, články a prezentace NE ANO ANO
Marketingové tisky ANO ANO NE
E-maily, web, online dokumenty NE ANO ANO
Složka

Balíček všech variant log

Stáhněte si všechny verze a formáty loga pro zobrazení na obrazovce a tisk. K dispozici je verze loga barevná, bílá, černá, negativní atd.